De nood aan couRage

“Bijna twee jaar broedde ik op Compagnie couRage. De idee van couRage ontstond  uit de nood om theater te maken gekoppeld aan een groot maatschappelijk engagement. Zoeken naar nieuwe perspectieven op universele verhalen waarin het humane harten raakt. Met een groep die er net zo uitziet als de inhoud van een metro of bus in Brussel, Amsterdam, Gent of Lille. Waar de grote wereld in de kleine is terecht gekomen. Daarvoor zocht en vond ik spelers met gemengde  achtergrond. Wereldburgers die de couRage hebben verhalen te vertellen voor een wereld die komt.

Voor couRage is diversiteit een feit. Motor van de couRage is verbinding. Vol gaan voor een IDEE. Theater maken dat scherp en kritisch maatschappelijke taboes en wonden openrijt en tegelijk ook helende vluchtlijnen aanbiedt. couRage maakt theater vanuit topics die haar spelers raakt en waarover ze samen willen vertellen.

Elk verhaal begint vanuit een grote kwetsbaarheid, ook dat van Compagnie couRage. Wat er voor mij toe doet is dat ik dezelfde diverse groep mensen, die je aantreft op een tram, de kleuren die je aantreft op een markt in een wereldstad, op scène wil zien staan. We willen de vastgeroeste canon opentrekken en nieuwe perspectieven bieden op onze Westerse visie. Dat is de droom die deze compagnie de couRage geeft maatschappelijk betrokken verhalen te vertellen, vertrekkend vanuit klassieke verhalen samen zoeken naar een nieuw verhaal. Dat doen we door samen voorstellingen te maken die vragen stellen omtrent identiteit. Bestaat identiteit op basis van cultuur, nationaliteit, taal of gender?”

Alain Pringels