MaMaCouRage

2022

Mama courage

MaMaCouRage kadert binnen een cluster van voorstellingen die Compagnie couRage wil maken rond het thema ‘vrouwen en geweld’. Vertrekpunt is een tekst van Bertolt Brecht: Moeder Courage en haar kinderen. Het onderzoeken en herinterpreteren van bekende Westerse teksten in functie van een wereld in verandering behoort tot de belangrijkste missie van Compagnie couRage.

Met Moeder Courage en haar kinderenwou Bertolt Brecht in 1939 een waarschuwing geven voor een nakende oorlog. Het was zijn bedoeling dit stuk in alle Europese hoofdsteden van Europa te spelen. Jammer genoeg was nazi-Duitsland hem voor door de Blitzkrieg die Europa trof. Brecht moest vluchten en belandde uiteindelijk via Denemarken, Zweden, Finland, Rusland in Amerika. Moeder Courage zou haar grote successen pas kennen na de Tweede Wereldoorlog.

In het verhaal van Moeder Courage brengt Brecht het persoonlijk lot van een moeder en haar kinderen samen met de gruwelijke zinloosheid van de oorlog. Om te overleven moet Moeder Courage geld verdienen. Zij maakt een verblindende keuze door geld te verdienen aan de oorlog zelf. De vraag is of ze wel een keuze had. Want door hiervoor te kiezen brengt ze het leven van haar kinderen niet alleen in gevaar, ze verliest hen ook.

Brecht plaatste zijn stuk in de 80 jarige godsdienstoorlogen van de 17de eeuw. Desalniettemin slaagt hij erin om politieke en nationale interventies te koppelen aan financiële belangen van grote groepen. En dit met desastreuze gevolgen voor de burgers.

In eenzelfde beweging wil couRage vragen stellen naar de grote bovennationale belangen van de hedendaagse oorlogen in het Midden Oosten voor de Westerse multinationale concerns. En daaraan verbonden de rampzalige gevolgen voor burgers. De grote massa oorlogsvluchtelingen indachtig.