Europa heeft nood aan couRage

Compagnie couRage wil een interculturele plek creëren van waar verhalen uit Oost en West, uit Noord en Zuid samenkomen. Niet om zich aan elkaar te assimileren of aan te passen, maar om verhalen te vertellen voor een nieuw Europa. Hoe? Door middel van inclusie en participatie interdisciplinaire en meertalige voorstellingen te maken. Die plek heet Compagnie couRage. Een interculturele samenwerking tussen spelers, muzikanten, dansers en theatermakers. Alle deelnemende artiesten participeren in het creatief proces. Vertrekpunten van een voorstelling zijn een bestaande tekst (toneeltekst, roman, gedicht), een biografie (historische figuur of persoonlijke getuigenissen), historische gebeurtenissen,… Medewerkers dragen bij vanuit hun culturele, nationale, talige en/of genderidentiteit. 

couRage werkt en speelt meertalig, multidisciplineel en multidivers. De inbreng van de spelers is essentieel voor de keuze van de stukken, van de teksten, en van de verhalen die we willen vertellen.