Steun Compagnie couRage

word CouRageous Citizen

neem deel aan onze creatieproces
en steun ons financieel
stort uw bijdrage op
BE75 5230 8085 6851


ANBI status (Nl)

Als Belgische vzw heeft couRage vzw de erkenning aangevraagd en gekregen als algemeen nut beogende instelling in Nederland. Met een dergelijke erkenning zijn giften vanuit Nederland aftrekbaar van de Nederlandse belastingen. Dit is niet van toepassing in België. Voor iemand die in Nederland belasting betaalt zullen deze giften dan wel fiscaal aftrekbaar zijn.

De fiscale voordelen voor een ANBI gelden alleen binnen de Nederlandse belastingen.

Als u giften geeft, zullen deze aftrekbaar zijn van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). couRage zal als ANBI geen successierechten of schenkingsrechten moeten betalen over erfenissen en schenkingen die ontvangen worden in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die couRage zal doen in het algemeen belang zullen dan zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Gegevens voor de ANBI-status

logo compagnie courage